SUZUKI SWIFT 鑰匙款...晶片鑰匙全部...遺失...丟失...不見..丟了...掉了....是藝人浩子的ㄅㄨ..ㄅㄨ


 

這是車行介紹的KS...昨晚約10點車行打電話給我....說他的客戶浩子車鑰匙不見...

 

車在白沙灣...到了現場他們彈吉..唱歌....挖勒....真悠閒....我在開鎖探齒號的時候....

 

還彈吉他唱歌給我聽哩....挖勒真幸福...因搖控沒電...所以今天才幫他設定遙控...

 

先讓他發車....人不錯...好相處...看她頭髮醬短....是因為他要去當兵了....

 

我們一起祝福他吧.....